event GR

“Engraving the fairy tales.”

Etch/ink Gallery, Athens

-

Printmaking exhibition based on fairy tales. Ten women artists create artwork using different printmaking techniques. Etch/ink gallery celebrates one year of operation, presenting to the public contemporary printmaking proposals.

Participant artists:
Eri Agriou, Alex Alexiou, Kalianthi Vogdopoulou, Fotini Kolonia, Georgia Kontou, Mina Kouzouni, Lena Mitsolidou, Olga Bogdanou, Chrysoula Xyneli and Elena Provata